سفارش دهنده : شرکت طراحی فرحو

محل پروژه : تهران _ شهرک غرب

سال ساخت : 1397

سفارشات : میز کنفرانس _ میز مدیریت _ میز کار _ میز تلوزیون _ کابینت _ جاکفشی _ کمد _ کتابخانه _ کمد رختکن _ کانتر _ شلف _ دیوارپوش _ پارتیشن

متریال : ام دی اف _ هایگلاس _ فلکسی _ شیشه _ آئینه _ شیشه سکوریت

خدمات تکمیلی : الکتریکال

admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fo1 3 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fo3 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fo4 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fo5 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fo6 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fo7 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew1 21 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn2 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn3 2 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn4 2 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn5 2 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn6 2 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n7 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn8 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
n9 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn10 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn11 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn12 1 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fn13 - دکوراسیون داخلی پروژه شرکت آرش گستر