سفارش دهنده : جناب آقای مهندس کوثری

محل پروژه : دماوند _ آب سرد

سال ساخت : 1397

سفارشات : میز تلوزیون _ کاور شومینه _ سقف کاذب _ قرنیز _ پله چوبی _ نرده پله _ دکور _ نماکاری _ کاور پنجره – ستون – سر درب – کاور پرده – لمبه

متریال : ام دی اف _ ام دی اف خام – روکش طبیعی ملچ _ شیشه سکوریت _ شیشه لمینیت _ چوب روسی _ چوب بلوط _ چوب ملچ _ فلکسی

خدمات تکمیلی : رنگ آمیزی با رنگ پلی اورتان _ اجرای نرده پله شیشه و چوب _ اجرای راه پله چوبی

kosari 01 925f6fb4bd42558e2bb19ceec99ede1d - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 02 83c173bcd319fe293ad3ce4048e83f5b - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 03 26fbaad8f3662363e3d722f7719372fa - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 04 0994e4ee7657ffd0b2e73b7638336aa7 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 30 96f40e164f1e0b81a63b3606420ca8b4 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 31 8649bcd488ab11c9cb9953598c65dc55 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 29 7a4076b7ec65a53ed9f5716aaf68af13 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 25 1dfb8725014a21df9ecfb9d892780397 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 28 bf718c4b22f4dae67fa5fee11138c372 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 27 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 32 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 26 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 24 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 33 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 34 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 35 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 36 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 37 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
kosari 40 55a357dd05e037a2a0d55c705a0b61e0 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 23 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 22 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 21 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 20 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 19 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 18 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 17 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 16 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 15 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 14 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 13 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 12 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 11 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 10 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 09 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 08 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 39 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 07 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 06 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F04%2Fkosari 05 - دکوراسیون داخلی ویلای آقای کوثری