سفارش دهنده : جناب آقای صادقیه

محل پروژه : تهران _ سردار جنگل

سال ساخت : 1394

سفارشات :کابینت _ ممبران _ جزیره _ سقف کاذب _ میز تلوزیون _ کمد _ جاکفشی _ کمد درب ریلی

متریال : ام دی اف ترک  _ هایگلاس ترک _ ممبران _ کورین _ شیشه _ جک اونتوس _ ریل بلوم _ لولا بلوم

خدمات تکمیلی : الکتریکال _ تاسیسات

admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold1 7 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold4 6 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold5 5 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold6 4 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold8 3 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew1 9 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew2 10 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew3 10 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew6 6 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew7 7 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew8 7 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew9 7 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew10 6 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew4 8 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew5 8 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای صادقیه