سفارش دهنده : جناب آقای سیروس مقدم

محل پروژه : لواسانات

سال ساخت : 1393

سفارشات : کابینت _ کمد درب ریلی _ کمد _ جاکفشی _ ویترین _ کتابخانه _ کاور آسانسور _ روشوئی _ کاور پرده _ سقف کاذب _ کاور شومینه _ قرنیز

متریال : ام دی اف ترک _ هایگلاس Niman آلمان _ هایگلاس ترک _ ترمو وود _ کورین _ پی وی سی _ شیشه لاکوبل

خدمات تکمیلی : الکتریکال

admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold1 9 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold2 9 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold3 7 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew1 12 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew4 10 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew5 11 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew8 10 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew11 7 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew13 6 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew14 6 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew2 13 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew3 12 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew6 9 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew7 10 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew9 10 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew10 9 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew12 7 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew15 3 - دکوراسیون داخلی پروژه ویلای آقای مقدم