سفارش دهنده : سرکار خانم اکبرزاده

محل پروژه : تهران _ جردن

سال ساخت : 1388

سفارشات : کمد درب ریلی _ کمد _ جاکفشی _ چهارچوب درب _ کابینت ممبران _ جزیره _ کانتر

متریال : ام دی اف ترک _ ممبران _ ریل بلوم _ جک اونتوس _ لولا بلوم _ پاخور الومینیومی _ صفحه کابینت آلمانی _ سوپر بلند -آیئنه

خدمات تکمیلی : الکتریکال

admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold1 12 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold2 12 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold3 9 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold4 8 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold5 7 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew1 15 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew2 16 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew3 15 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew4 13 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew5 14 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew13 8 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew7 12 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
NEW8 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew9 12 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew10 11 - دکوراسیون داخلی پروژه خانم اکبرزاده