سفارش دهنده : جناب آقای مهندس نامدار

محل پروژه : تهران _ شهرک غرب

سال ساخت : 1389

سفارشات : کابینت _ میزکار _ دکور _ سقف کاذب _ کف پوش ترمو وود _ روشوئی _ درب و چهارچوب – تخت _ میز توالت _ کتابخانه _ شلف _ آئینه _ نیمکت _ ستون _ پارتیشن

متریال : ام دی اف خام _ ام دی اف روکش طبیعی _ روکش ملچ _ ترمو وود _ رنگ _ پلکسی _ آئینه _ شیشه

خدمات تکمیلی : الکتریکال _ نقاشی چوب _ نقاشی ساختمان _ اجرای کف پوش ترمو وود _ ساخت حجم های دکوراتیو

admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold1 13 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold2 13 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold3 10 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold4 9 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold6 6 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold7 5 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold8 5 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold9 4 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold10 4 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold11 3 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold12 3 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold14 4 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold15 3 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew2 18 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew3 17 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew4 15 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew5 16 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew9 14 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew12 11 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew1 17 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew6 14 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew7 14 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew8 13 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew10 13 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew11 11 - دکوراسیون داخلی پروژه سالن زیبایی تالگو شعبه شهرک غرب