سفارش دهنده : جناب آقای مهندس حسینی

محل پروژه : تهران _ سعادت آباد

سال ساخت : 1397

سفارشات : میز کنفرانس _ میز مدیریت _ بوفه _ کابینت _ کمد _ کانتر _ نماکاری هایگلاس _ میز کنفرانس _ قاب آئینه

متریال : ام دی اف _ هایگلاس _ فلکسی _ شیشه _ آئینه

خدمات تکمیلی : الکتریکال

admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold1 15 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold2 15 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold3 12 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew1 19 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew2 19 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew3 18 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew4 16 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew5 17 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew6 15 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew7 15 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew8 14 - دکوراسیون داخلی پروژه باشگاه سرو