سفارش دهنده : جناب آقای فرهادی

محل پروژه : تهران _ چیذر

سال ساخت : 1395

سفارشات : بازسازی کامل _ کابینت هایگلاس _ جزیره _ کمد _ کمد درب ریلی _ میز تلوزیون _ دکور _ کتابخانه _ میز تحریر _ میز توالت _ سقف کاذب _ آسمان مجازی _ پله _ ویترین _ نیمکت _ پنجره گره چینی _ تخت _ تخت کم جا

متریال : هایگلاس ترک _ ام دی اف _ ام دی اف خام _ شیشه لاکوبل _ چوب راش _ چوب روسی _ کورین _ پی وی سی _ کناف _ کاشی _ سرامیک _ لمینیت

خدمات تکمیلی : الکتریکال – تاسیسات _ نقاشی ساختمان _ اجرای راه پله گرد چوبی _ اجرای طرح روستیک _ اجرای پارچه کوبی _ نقاشی گنبد جهت سقف _ اجرای چاپ منظره روی شیشه _ منبت کاری

old3 8 41d7b1a8b9da71eb3460f619da041af6 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
old4 7 6b428a4e55cecb546ec63d5ac7996114 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
old8 4 76b6fb1641935f9362fad329c04e46c3 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
old9 3 e9df0b76fc55bbde8ffcfcd9e5170195 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
old15 2 d01579da918eb30e0708a3408ddaf5b7 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
old5 6 183db974b7feab27e94158eb2035c374 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold12 2 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold13 2 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold14 3 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold6 5 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold10 3 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold2 10 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fold7 4 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew3 13 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew7 11 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew9 11 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew10 10 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew11 8 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew15 4 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew17 1 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew18 1 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew19 1 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew1 13 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew2 14 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew4 11 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew5 12 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew6 10 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew8 11 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew12 8 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew14 7 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew13 7 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی
admin ajax.php?p=image&w=307&h=205&strategy=&file=wp content%2Fuploads%2F2019%2F06%2Fnew16 3 - دکوراسیون داخلی پروژه آقای فرهادی